Aktualności


Informacja 05.10.2018r.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza psychologów na Konferencję pt. "Badania psychologiczne osób kierujących pojazdami w praktyce", która odbędzie się 17 października 2018r.

Zaproszenie dostępne do pobrania: Zaproszenie

 


Informacja 21.09.2018r.

malopolska_dba_o_zdrowie_poziome

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia trwających od 24 września 2018 r. do 29 września 2018 r. zaprasza do skorzystania z psychologicznego doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej oraz badania stanu czynnościowego narządu równowagi – posturografii z wizytą konsultacyjną u laryngologa.

Rejestracja pod nr telefonu: 664 852 210

 

 

 


Informacja 12.09.2018r.

Szkolenie dla pielęgniarek

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.: „Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc w badaniach profilaktycznych”, które odbędzie się 25.09.2018r o godz. 13:00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki

 


Informacja 12.09.2018r.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza na Konferencję dla lekarzy pt.:

"Zasady wykonywania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców", która odbędzie się 2 października 2018r.

Zaproszenie dostępne do pobrania: Zaproszenie

 


Informacja 10.08.2018r.

EFEKTYWNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM - WARSZTATY

Warsztaty_Stres_Pic

  Warsztaty dedykowane są w szczególności osobom, które chcą lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych – zarówno tych związanych z pracą zawodową, egzaminami, jak i życiem prywatnym. Są doskonałą okazją do odkrycia własnych zasobów i poznania skutecznych metod redukcji nadmiernego stresu. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję:

 • nauczyć się rozpoznawać źródła, rodzaje, objawy oraz skutki stresu w oparciu o własne doświadczenia życiowe
 • zidentyfikować własne zasoby niezbędne do radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • poznać elementy Racjonalnej Terapii Zachowania pomocne w przezwyciężaniu codziennych trudności
 • doświadczyć działania technik relaksacyjnych

Spotkanie prowadzi psycholog. [szczegóły]


Informacja 09.08.2018r.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Pomoc_Psych_pict

Pomocy psychologiczna polega na profesjonalnym zdiagnozowaniu problemu, udzieleniu wsparcia, oraz wskazaniu kierunku rozwiązania trudnej sytuacji. Celem pomocy psychologicznej są działania nastawione na rozwój cech, które sprzyjają kształtowaniu i zachowaniu zdrowia. Pomoc psychologiczna składa się z kilku etapów:

 • diagnoza problemu – identyfikacja trudności, określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem
 • psychoedukacja – poszukiwanie i nauka nowych sposobów rozwiązania trudności, udzielenie wskazówek, rad i podpowiedzi odnośnie możliwości rozwiązania trudnej sytuacji
 • wsparcie we wprowadzanych zmianach. [szczegóły]


Informacja 14.05.2018r.

PSYCHOLOGICZNE DORADZTWO ZAWODOWE

 

Oferta skierowana jest do osób, które chcą lepiej poznać swoje możliwości, zainteresowania i predyspozycje zawodowe:

 • młodzież planująca dalszą edukację
 • studenci myślący o zmianie lub podjęciu nowego kierunku studiów
 • osoby pracujące zastanawiające się nad przekwalifikowaniem, zmianą miejsca pracy
 • wszystkie inne osoby zainteresowane tym na ile posiadane prze nich predyspozycje, zainteresowania, talenty są zgodne z wybraną ścieżką zawodową.

Konsultacje z zakresu poradnictwa zawodowego obejmują 2 spotkania z psychologiem. [szczegóły]


Informacja 14.05.2018r.

Kurs kwalifikacyjny
w ochronie zdrowia pracujących dla pielęgniarek

 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji do realizacji zadań służby medycyny pracy na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 23 listopada 2018r.

Planowany termin zakończenia kursu: 26 kwietnia 2019r.

Nabór odbywa się za pomocą Systemu Monitorowana Kształcenia- SMK do godz. 15:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu

Kurs odbywać się będzie w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie przy ul. Zygmunta Augusta 1.

Koszt: 1700 zł (płatność w 3 ratach)

Informacje do przelewu:

Nr rachunku: 42 1240 4432 1111 0010 3060 3393

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika – kurs kwalifikacyjny

Wpłaty należy dokonać do 30.11.2018r. ( I rata 600 zł)

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem OIPiP.

W związku z wejściem w życie z dniem 1.05.2017r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych i koniecznością zarejestrowania się w systemie SMK osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Szkoleń
i Promocji Zdrowia Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie.

tel.: 12 424 20 11
e-mail: szkolenia@momp.malopolska.pl


Informacja 11.05.2018r.

 

Małopolskie Dni Rodziny 2018

 

W dniach od 12 do 20 maja w regionie małopolskim odbędą się Małopolskie Dni Rodziny.
Zapraszamy wszystkie małopolskie rodziny do udziału w interesujących wydarzeniach oraz ciekawych spotkaniach zorganizowanych w tym czasie na terenie całego województwa.

Szczegóły dotyczące Małopolskich Dni Rodziny na stronie www.malopolska.pl/rodzinna.

 

 


Informacja 10.05.2018r.


Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.: "Choroby skóry a narażenie na czynniki alergizujące w miejscu pracy – zasady ochrony indywidualnej", które odbędzie się dnia 29.05.2018r. o godz. 13.00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki


Informacja 17.04.2018r.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza lekarzy na Kurs medyczny pt. "Choroby zawodowe układu oddechowego a trudności orzecznicze w zakresie medycyny pracy", który odbędzie się 17 maja 2018r.

Zaproszenie dostępne do pobrania: Zaproszenie

 

 


Informacja 09.04.2018r.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.: "Azbest jako czynnik rakotwórczy w układzie oddechowym – postępowanie diagnostyczno-orzecznicze w kierunku choroby zawodowej", które odbędzie się dnia 24.04.2018r. o godz. 13.00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki

 

 


Informacja 09.04.2018r.

 

Posturografia oferta

 

 


Informacja 22.03.2018r.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.: „Praca monotypowa – określenie stanowiska pracy, zasady ergonomii pracy monotypowej”, które odbędzie się dnia 27.03.2018r. o godz.13.00.

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki

 

 


Informacja 29.11.2017r.

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy organizuje konferencję "Lekarz medycyny pracy wobec problemu zaburzeń oddechowych w czasie snu" w Krakowie w dniu 9 grudnia 2017r.

Dokładne informacje na stronie ptmp.org.pl w zakładce AKTUALNOŚCI lub w zaproszeniu do pobrania.

Zaproszenie dostępne do pobrania: Zaproszenie

 


Informacja 03.10.2017r.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza lekarzy zainteresowanych tematyką konsultacji neurologicznej z zakresu medycyny pracy na Konferencję, która odbędzie się dnia 22.11.2017r.

Zaproszenie dostępne do pobrania: Zaproszenie

 


Informacja 26.09.2017r.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie informuje o Konferencji szkoleniowej dla lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących, a także pracodawców i ich przedstawicieli, która odbędzie się dnia 18 października 2017r. Obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • „Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych”
 • „Zwiększenie zaangażowania służb medycyny pracy w zadania profilaktyczne – profilaktyka chorób cywilizacyjnych”
 • „Szczepienia pracowników”

Informacje dotyczące Konferencji dostępne są stronie internetowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi: www.imp.lodz.pl oraz na stronie projektu www.paszportkobiety.pl

 

 


Informacja 13.09.2017r.

 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza na bezpłatną profilaktykę zaburzeń słuchu oraz równowagi organizowaną w ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia (18.09-22.09.2017r.)

Rejestracja: 12 424 20 13

 


Informacja 19.06.2017r.

 

Szanowni Państwo,
W dniach 8-9.06.2017 r. odbyła się w Krakowie Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy zorganizowana przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Jacka Krupy.

Głównym tematem była ocena działalności podstawowych jednostek służby medycyny pracy oraz postępowania pokontrolnego. W szczególności omówiono katalog nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli pjsmp oraz kryteria kwalifikowania ich jako istotnych uchybień. Zaprezentowany został również temat dotyczący tajemnicy lekarskiej i zasad udostępniania dokumentacji medycznej w związku ze zmianami w przepisach prawa.

 


Informacja 13.06.2017r.

MPL_swietuje

 

Szanowni Państwo,
od 2009roku, każdego 10 czerwca Małopolska obchodzi swoje Święto. W tym roku, po raz pierwszy, ten wyjątkowy czas będzie trwał przez 22 dni!

Udało się stworzyć szeroką i różnorodną ofertę dla Małopolan w każdym wieku.

Na stronie www.malopolska.pl została przygotowana zakładka "Święto Małopolski", w której przedstawione są  wszystkie wydarzenia i atrakcje zorganizowane w ramach obchodów.

Rusza także internetowy quiz "My Małopolska". Na stronie www.mymalopolska.pl będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat regionu i wygrać nagrody- w tym vouchery i bilety do atrakcyjnych miejsc w Małopolsce.
Pierwszy  quiz będzie  rozgrywany od 10 do 25 czerwca, a kolejny od 2 lipca do końca sierpnia.

Zachęcamy do uczestnictwa!
Świętujmy razem!

 

 

 


Informacja 11.05.2017r.

Małopolskie Dni Rodziny 2017

 

W związku z obchodami Małopolskich Dni Rodziny w dniach od 14 do 21 maja, w całym regionie odbywają się ciekawe wydarzenia i spotkania.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:

Kliknij: Małopolska Rodzinna.

Kliknij: Rodzina ma znaczenie.

 

 

 

 


Informacja 22.02.2017r.

 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 24 lutego 2017 roku o godz.18 w Hotelu BRISTOL w Tarnowie ul. Krakowska 9 zostanie przeprowadzone w ramach posiedzenia naukowego Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy szkolenie o tematyce :
⦁ „Obturacyjny bezdech senny pod kontrolą” - zapobieganie wypadkom w pracy i wypadkom komunikacyjnym u osób z bezdechem sennym
⦁ „Badania odwoławcze realizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w zakresie badań nauczycieli”

 


Informacja 15.02.2017r.

 Szanowni Państwo!

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie z przykrością informuje, że kurs medyczny dla lekarzy zaplanowany na 16.02.2017 r. nie odbędzie się z powodu choroby wykładowców.

O nowym terminie kursu powiadomimy Państwa w najbliższym czasie.


Informacja 26.09.2016 r.

 Szanowni Państwo!

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza na bezpłatną profilaktykę zaburzeń równowagi oraz profilaktykę zaburzeń słuchu organizowaną w ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia (26.-30.09.2016 r.) Rejestracja: 12 424 20 13,  664 852 210


Informacja 05.07.2016 r.

Szanowni Państwo!

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy uprzejmie informuje, że w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 25.07.2016 - 02.08.2016 r. mogą wystąpić utrudnienia i zmiany w pracy rejestracji oraz poszczególnych Poradni.
Wszystkie informacje można uzyskać pod nr tel. 12/424 20 13
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

 


Informacja 07.04.2016 r.

Szanowna Pani Doktor / Szanowny Panie Doktorze

Informujemy o warsztatach

pt. "Chory wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego w gabinecie lekarza praktyka",

które odbędzie się  21 kwietnia 2016 r. w Hotelu Campanile w Krakowie, ul. Św. Tomasza 34

Zaproszenie dostępne do pobrania: Zaproszenie


Informacja 12.01.2016 r.

 

Wydawanie orzeczeń lekarskich w związku z procedurą uzyskiwania świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)

- pismo przewodnie

- tabela - Sprecyzowanie podmiotów objętych badaniem lekarskim w związku z ubieganiem się o świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy

- wzór orzeczenia lekarskiego wydanego w związku z art.39j ust. 5 i art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)


Informacja 12.01.2016 r.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy przypomina o obowiązku sprawozdawczym lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne pracowników oraz podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Druki sprawozdawcze MZ-35A oraz MZ-35B za 2015 r. można pobrać z zakładki Lekarze

 


Informacja 26.11.2015r.

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505) zmieniono zapisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.   poz. 576 ze zm.) dotyczące art. 15 ust. 3 – 4a i ust. 7 oraz art. 30 ust. 1 a także dodano art. 15a-15l obowiązujące od 30 listopada 2015r.

Ustawa ze zmianami dostępna do pobrania:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 576 ze zm.) (Opracowanie: Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy)


Informacja 13.11.2015r.

Z dniem 29.10.2015r. wprowadzono rozporządzenie z dnia 13 października 2015 r. Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2015 r. poz. 1737) zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. 1996 Nr 114, poz. 545 ze zm.) obowiązujące od 13 listopada 2015r.

Tekst rozporządzenia dostępny do pobrania:

Rozporządzenie z dnia 13 października 2015 r. Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2015 r. poz. 1737)

Tekst rozporządzenia dostępny jest też na stronie:

http://isap.sejm.gov.pl


Informacja

300


Informacja 1.04.2015r.

 W związku ze zmianą Art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141  t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 1662) z dniem 30 marca 2015 r. wprowadzono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U, 2015 poz. 457) obowiązujące od 1 kwietnia 2015r.

Tekst rozporządzenia dostępny do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U, 2015 poz. 457).

Tekst rozporządzenia dostępny jest też na stronie:

http://isap.sejm.gov.pl

http://www.mz.gov.pl

 


Informacja 26.03.2015r.

W związku ze zmianą Art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141  t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 1662), który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. powstał Projekt z dnia 26.03.2015r.  Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, którego zapisy wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. Z uwagi na krótki termin wprowadzenia do realizacji ww. przepisów prawa przekazujemy opracowany tekst Art. 229 oraz projektu rozporządzenia wraz z załącznikami.

Projekt ww. rozporządzenia jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12269353

Zmiany w Art. 229 Kodeksu Pracy
Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników...
Zmiany w załącznikach do ww. rozporządzenia