Dla Pacjentów

Badania Psychologiczne

Badanie psychologiczne przeprowadza się w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do posiadania określonych uprawnień.
 1. Badania psychologiczne kierowców
 • osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 • kandydatów i kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, kierujących tramwajem
 • kierowców skierowanych w związku z:
  • kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości
  • przekroczeniem limitu 24 punktów karnych
  • uczestniczeniem w wypadku drogowym
 • kierujących pojazdami skierowanych przez lekarza
 • kandydatów i kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
 • kandydatów i instruktorów nauki jazdy
 • kandydatów i egzaminatorów nauki jazdy
 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem
 1. Badania psychologiczne operatorów
 • operatorów wózków widłowych, suwnic, dźwigów
 • operatorów specjalistycznych pojazdów, maszyn, ciężkiego sprzętu budowlanego
 • na inne stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
 1. Badania psychologiczne osób ubiegających się/ posiadających pozwolenie na broń
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
 • pracowników ochrony fizycznej
 • strażników gminnych (miejskich)
 • inspektorów transportu drogowego
 • detektywów
 • osób zajmujących się wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osób zajmujących się nabywaniem, przechowywaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • osób zajmujących się rozruchem, eksploatacją lub likwidacją elektrowni jądrowej
 1. Badania psychologiczne sędziów
 • sędziów
 • prokuratorów
 • kuratorów sądowych

Badania psychologiczne odwoławcze

 • kierowców
 • pracowników ochrony fizycznej
 • strażników gminnych (miejskich)
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

Inne

Informacje dla pacjenta

 1. Wymagane dokumenty:
 • oryginał skierowania na badanie psychologiczne wydanego przez odpowiednią instytucję lub lekarza
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • prawo jazdy – w przypadku badania kierowców (jeżeli nie jest zatrzymane), instruktorów, egzaminatorów
 1. Inne wymagania
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 • na badanie należy zgłosić się wyspanym i wypoczętym, a w dniu poprzedzającym badanie nie można spożywać alkoholu lub innego środka psychoaktywnego.

Podstawa prawna