Pliki do pobrania

Materiały do pobrania

1. Wzór umowy na badania profilaktyczne

2. Proponowany wzór skierowania na badanie odwoławcze

3. Proponowany wzór skierowania na badanie konsultacyjne

4. Wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

5. Skierowanie na badania uczniów

6. Skierowanie na badania uczniów – kierowców

7. Wykaz świadczeniodawców wykonujących bezpłatne badania dla uczniów i studentów w 2019 roku

8. WYKAZ JEDNOSTEK WYKONUJĄCYCH BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, UCZNIÓW TYCH SZKÓŁ ORAZ KANDYDATÓW NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY LUB SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W OPARCIU O ART.75 UST.1 PKT.7 I 8 USTAWY Z DNIA 05 STYCZNIA 2011 ROKU O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI W 2019 ROKU

9. Wzór skierowania na badanie sanitarno – epidemiologiczne (komercyjne)

10. Wzór wniosku o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną

11. Druk zgłoszeniowy dla lekarza

12. Druk zgłoszeniowy dla pielęgniarki

13. Druk zgłoszeniowy dla psychologa

14. Proponowany wzór pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej

15. Proponowany wzór pisemnego wniosku o udostępnienie zdjęć RTG na kliszy

16. Karta Konsultacyjna Neurologiczna

17. Karta Konsultacyjna Diabetologiczna

18. Wniosek o ponowne badanie lekarskie

19. Wzór orzeczenia lekarskiego wydanego w związku z art.39j ust. 5 i art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)