Przetargi i Konkursy


2018 rok

 

Przetarg nieograniczony na: „Wynajem gabinetów lekarskich z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej (preferowana) lub innej nie kolidującej z działalnością Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy. Wynajem gabinetów tylko w godzinach przedstawionych w przedmiocie przetargu, bez dni ustawowo wolnych od pracy. Gabinety pod wynajem usytuowane są w budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie przy ul. Zygmunta Augusta 1”

 

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy. Znak sprawy: MOMP.DAT.PN.01.2018
 

Konkurs uzupełniający ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy – badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich, (Dz. U. z 2014 poz. 1184 ze zm.) oraz art.5 ust.1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz1317, z późn. zm.), zakończone wydaniem orzeczenia wg wzoru ustalonego wyżej wymienionym rozporządzeniem: znak sprawy DAT.K-2A.2018.

 

Wykaz Jednostek wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich w 2018 roku

 

Konkurs Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy - badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

 

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy w tym patologii zawodowej - postępowanie diagnostyczne i orzecznicze: znak sprawy DAT.K-1/2018