PRZETARG NA WYNAJEM GABINETÓW LEKARSKICH

 

Ogłoszenie o przetargu PN/1/2016

Plik do pobrania: Ogloszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków przetargu

Plik do pobrania: SIWP

Ogłoszenie o wyborze najemców

Plik do pobrania: Ogłoszenie o wyborze najemców gabinetów

Plik do pobrania: Ogłoszenie o wyborze najemców gabinetów 

Korekta SIWP do przetargu MOMP/DAT/PN/01/2016

Plik do pobrania: Korekta SIWP