Usługi Komercyjne

PSYCHOLOGICZNE DORADZTWO ZAWODOWE

 

Oferta skierowana jest do osób, które chcą lepiej poznać swoje możliwości, zainteresowania i predyspozycje zawodowe:

  • młodzież planująca dalszą edukację
  • studenci myślący o zmianie, podjęciu nowego kierunku studiów
  • osoby pracujące zastanawiające się nad przekwalifikowaniem, zmianą miejsca pracy
  • wszystkie inne osoby zainteresowane tym na ile posiadane prze nich predyspozycje, zainteresowania, talenty są zgodne z wybraną ścieżką zawodową.

Konsultacje z zakresu poradnictwa zawodowego obejmują 2 spotkania z psychologiem.

Pierwsze spotkanie trwa ok.2 godzin poświęcone jest zbieraniu informacji i rozwiązaniu testów psychologicznych.

Na kolejnym, godzinnym spotkaniu psycholog prezentuje i omawia uzyskane przez osobę badaną wyniki – jej potencjał, preferencje, zdolności i kierunki w jakich dana osoba mogłaby z sukcesem realizować się zawodowo. Wizyta kończy się wydaniem wyników badania psychologicznego.

Godzina spotkania z psychologiem to koszt 100zł.

Kontakt:12/424 20 18

e-mail:szkolenia@momp.malopolska.pl