Informacja

W związku ze zmianą Art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141  t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, 1662), który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. powstał Projekt z dnia 26.03.2015r.  Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich […]