Szkolenie dla pielęgniarek służby medycyny pracy – 27.04.2021 r.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Zadania i rola pielęgniarek służby medycyny pracy (smp) w polskim systemie ochrony zdrowia pracujących.”

Wykładowca: mgr Irena Pawłowska

Szkolenie odbędzie się 27.04.2021 r. (wtorek) o godz.13:30 w systemie on-line. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu on-line jest wypełnienie zgody marketingowej (pobierz) i odesłanie jej w formie skanu na adres e-mailowy: szkolenia@momp.malopolska.pl. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych oraz przesyłania zaproszeń na szkolenia i programy promocji zdrowia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Linki umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu online, będą rozsyłane do Państwa na podstawie zamieszczonych w zgodzie marketingowej adresów e-mailowych.