Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Ergonomia stanowisk pracy – zapewnienie możliwości sprawnego, wydajnego i bezpiecznego wykonywania pracy”

Wykładowca: mgr inż. Lidia Chrzanowska

Więcej informacji w zakładce Pielęgniarki / Szkolenia i konferencje dla pielęgniarek