Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza na bezpłatny KURS MEDYCZNY dla lekarzy i pielęgniarek realizujących zadania służby medycyny pracy, który odbędzie się w dniu 28 wrzesień 2021 r. o godz. 9:00 – 14:30

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki/Szkolenia i konferencje/ oraz Lekarze/Szkolenia i konferencje