Poradnia Chorób Zakaźnych (Konsultacje) Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie informuje, że przeprowadza postępowania diagnostyczno-orzecznicze w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wymienionej w poz. 26 wykazu chorób zawodowych (Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa) dla pracowników potencjalnie narażonych na wirus SARS-CoV2 po przebytej chorobie – COVID-19.

Skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej może wystawić lekarz, lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta lub aktualnie zatrudniony pracownik zgłasza podejrzenie choroby zawodowej za pośrednictwem lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, na obowiązującym druku ( druk skierowania znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie–  www.momp.malopolska.pl )

W przypadku byłych pracowników zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej należy dokonać do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Badania w kierunku choroby zawodowej są badaniami bezpłatnymi.

Rejestracja pacjentów oraz informacja  o badaniu w kierunku choroby zawodowej –  Sekretariat Medyczny tel. 12 424 20 42