Skip to content

Dla Lekarzy

Oferta na badania uzupełniające

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy realizuje świadczenia specjalistyczne w ramach badań uzupełniających służące profilaktycznej opiece zdrowotnej zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy. Badania wykonywane są w pracowniach i poradniach Ośrodka po podpisaniu umowy z placówką medyczną lub lekarzem wykonującym badania profilaktyczne pracowników.

Poradnie specjalistyczne:

 • Alergologiczna
 • Dermatologiczna
 • Okulistyczna
 • Otorynolaryngologiczna
 • Foniatryczna
 • Neurologiczna
 • Psychiatryczna
 • Psychologiczna

Pracownie:

 • EEG i EKG
 • Palestezjometrii
 • Psychologii Pracy
 • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
 • RTG
 • Spirometryczna

Wykonujemy badania:

 • badanie videostroboskopowe
 • audiometria impedancyjna
 • badanie potencjałów słuchowych wywołanych ABR – latencje
 • badanie potencjałów słuchowych wywołanych ABR – progu
 • badanie spirometryczne
 • próby naczyniowe (palestezjometria, próba oziębieniowa wraz z termometrią skórną)
 • badanie EKG z opisem
 • badania analityczne oraz oznaczenia w materiale biologicznym czynników toksycznych
 • środowiska pracy oraz produktów ich przemian
 • badanie RTG
 • badanie EEG z opisem

Kontakt :

tel: (12) 424 20 11

e-mail: umowy@momp.malopolska.pl

Podstawa prawna

Dostępność