Skip to content

Dla Pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek 2022

Kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek

 

 • Organizator: Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
 • Planowany termin rozpoczęcia kursu: 23.09.2022 r.
 • Planowany termin zakończenia kursu: 03.03.2023 r. (może ulec zmianie)
 • Miejsce: Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie ul. Zygmunta Augusta 1
 • Koszt dla jednego uczestnika: 2350,00 zł (możliwość zapłaty w 3 ratach)
 • Minimalna ilość uczestników: 13 osób (ostateczna ilość uzależniona od decyzji Dyrektora MOMP)
 • Tryb kształcenia: mieszany (zajęcia teoretyczne odbywać się będą w weekendy w siedzibie Ośrodka, lub w formie on-line. Zajęcia stażowe – w dni powszednie w siedzibie Ośrodka oraz
  w innych placówkach na terenie Krakowa)
 • Zgłoszenie na szkolenie należy wysłać poprzez System Monitorowania Kształcenia (smk.ezdrowie.gov.pl), najpóźniej do godz.15:00 dnia 21.09.2022 r
 • Wymagania dotyczące zakwalifikowania do udziału w kursie:
 1. Aktualne prawo wykonywania zawodu
 2. Co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie (dokument potwierdzający staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza należy dołączyć do wniosku w systemie SMK)
 3. Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego w systemie SMK
 • Osoby, które zgłoszą się na kurs w systemie SMK prosimy również o kontakt z Działem Szkoleń i Promocji Zdrowia Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie
  tel.: 12 424 20 11, e-mail: szkolenia@momp.malopolska.pl
 • Program kształcenia dostępny tutaj
 • Informacje do przelewu:

  Nr rachunku: 42 1240 4432 1111 0010 3060 3393
  Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika – kurs kwalifikacyjny

 • Wpłaty należy dokonać do 22.09.2022 r. (I rata 784,00 zł, II rata 784,00 zł, III rata 782,00 zł)
 • Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem OIPiP
Dostępność