Skip to content

Dla Pielęgniarek

Szkolenia i Konferencje

Kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek

 • Organizator: Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
 • Planowany termin rozpoczęcia kursu: 18.12.2020 r.
 • Planowany termin zakończenia kursu: 11.06.2021 r.
 • Miejsce: Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie ul. Zygmunta Augusta 1
 • Koszt dla jednego uczestnika: 1700 zł (możliwość zapłaty w 3 ratach)
 • Minimalna ilość uczestników: 15 osób
 • Tryb kształcenia:mieszany (zajęcia teoretyczne odbywać się będą w weekendy w siedzibie Ośrodka, zajęcia stażowe – w dni powszednie w siedzibie Ośrodka oraz w innych placówkach na terenie Krakowa)
 • Zgłoszenie na szkolenie należy wysłać poprzez System Monitorowania Kształcenia (smk.ezdrowie.gov.pl), najpóźniej do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz.15:00
 • Wymagania dotyczące zakwalifikowania do udziału w kursie:
  • aktualne prawo wykonywania zawodu
  • co najmniej 6-miesięczy staż pracy w zawodzie (dokument potwierdzający staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza należy dołączyć do wniosku w systemie SMK)
  • pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego w systemie SMK
 • Osoby, które zgłoszą się na kurs w systemie SMK prosimy również o kontakt z Działem Szkoleń i Promocji Zdrowia Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie
  tel.: 12 424 20 11, e-mail: szkolenia@momp.malopolska.pl
 • Program kształcenia dostępny tutaj
 • Informacje do przelewu:

Nr rachunku: 42 1240 4432 1111 0010 3060 3393
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika – kurs kwalifikacyjny

 • Wpłaty należy dokonać do 17.12.2020 r. (I rata 600 zł)
 • Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem OIPiP
Dostępność