Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy przypomina o obowiązku sprawozdawczym lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne pracowników oraz podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Druki sprawozdawcze MZ-35A oraz MZ-35B za 2015 r. można pobrać z zakładki Lekarze