Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza lekarzy na Kurs medyczny pt. „Choroby zawodowe układu oddechowego a trudności orzecznicze w zakresie medycyny pracy”, który odbędzie się 29 listopada 2018 r.

Zaproszenie dostępne do pobrania:  Zaproszenie