Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.: „Azbest jako czynnik rakotwórczy w układzie oddechowym – postępowanie diagnostyczno-orzecznicze w kierunku choroby zawodowej”, które odbędzie się dnia 24.04.2018r. o godz. 13.00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki