Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza lekarzy na Kurs medyczny pt. „Choroby zawodowe układu oddechowego a trudności orzecznicze w zakresie medycyny pracy”, który odbędzie się 17 maja 2018r.

Zaproszenie dostępne do pobrania: Zaproszenie