Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza lekarzy zainteresowanych tematyką konsultacji neurologicznej z zakresu medycyny pracy na Konferencję, która odbędzie się dnia 22.11.2017r.

Zaproszenie dostępne do pobrania: Zaproszenie