Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.: „Choroby skóry a narażenie na czynniki alergizujące w miejscu pracy – zasady ochrony indywidualnej”, które odbędzie się dnia 29.05.2018r. o godz. 13.00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki