Z dniem 29.10.2015r. wprowadzono rozporządzenie z dnia 13 października 2015 r. Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2015 r. poz. 1737) zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. 1996 Nr 114, poz. 545 ze zm.) obowiązujące od 13 listopada 2015r.

Tekst rozporządzenia dostępny do pobrania:

Rozporządzenie z dnia 13 października 2015 r. Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2015 r. poz. 1737)

Tekst rozporządzenia dostępny jest też na stronie:

http://isap.sejm.gov.pl