Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH dla psychologów, dotyczących badań psychologicznych kierowcy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu – studium przypadku, które miało odbyć się 22 września 2021 r.

Odbędzie się ono 16-go listopada (wtorek) 2021 r. w godzinach 9:30 – 14:00 – sala konferencyjna Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy .

Za zmianę bardzo przepraszamy.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy szkolenia@momp.malopolska.pl lub telefonicznie 12/4242011.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia. Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Koszt szkolenia to kwota 300 zł brutto.

Osoby, które jeszcze nie dostarczyły zgody marketingowej prosimy o wypełnienie załączonego dokumentu (pobierz) i odesłanie w formie skanu na wyżej podany adres e-mailowy. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych oraz przesyłania zaproszeń na szkolenia i programy promocji zdrowia za pośrednictwem poczty elektronicznej.