Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie uprzejmie zaprasza lekarzy, pielęgniarki i psychologów realizujących zadania służby medycyny pracy na Konferencję pt. „Zasady przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich i konsultacji psychologicznych osób kierujących samochodem w ramach obowiązków służbowych”, która odbędzie się 21 listopada 20018 r.

Zaproszenie dostępne do pobrania:  Zaproszenie