Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie uprzejmie zaprasza lekarzy i pielęgniarki, którzy realizują zadania służby medycyny pracy na Konferencję pt. „Zasady wykonywania badań lekarskich osób kierujących pojazdami w oparciu o aktualne przepisy prawa”, która odbędzie się 11 grudnia 2019 r.

Zaproszenie dostępne do pobrania: Zaproszenie