Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie uprzejmie zaprasza lekarzy, pielęgniarki
i psychologów realizujących zadania służby medycyny pracy na Konferencję pt. „Zasady przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich i konsultacji psychologicznych osób kierujących samochodem w ramach obowiązków służbowych”, która odbędzie się 20 lutego 2019 r.

Zaproszenie dostępne do pobrania: Zaproszenie