Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji do realizacji zadań służby medycyny pracy na kurs kwalifikacyjny dziedzinie ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 23 listopada 2018r.

Planowany termin zakończenia kursu26 kwietnia 2019r.

Nabór odbywa się za pomocą Systemu Monitorowana Kształcenia- SMK do godz. 15:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu

Kurs odbywać się będzie w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie przy ul. Zygmunta Augusta 1.

Koszt: 1700 zł (płatność w 3 ratach)

Informacje do przelewu:

Nr rachunku: 42 1240 4432 1111 0010 3060 3393

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika – kurs kwalifikacyjny

Wpłaty należy dokonać do 30.11.2018r. ( I rata 600 zł)

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z regulaminem OIPiP.

W związku z wejściem w życie z dniem 1.05.2017r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych i koniecznością zarejestrowania się w systemie SMK osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Szkoleń
i Promocji Zdrowia Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie.

tel.: 12 424 20 11
e-mail: szkolenia@momp.malopolska.pl