Skip to content

MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Małopolski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy –
Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

O Nas

Informacja

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że korupcja jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Kara za to przestępstwo dotyczy zarówno osób oferujących jak i przyjmujących nienależną korzyść zarówno materialną jak i niematerialną. Podstawa prawna odpowiedzialności karnej to Art. 228, Art. 229 kodeksu karnego.

Jeżeli był/a Pan/Pani świadkiem zdarzenia korupcyjnego mogą Państwo ten fakt zgłosić:

  • pisemnie (dokument złożony bezpośrednio w Sekretariacie Dyrektora MOMP lub mailowo na adres momp@momp.malopolska.pl)
  • ustnie (osobiście lub telefonicznie nr. 12 421 02 60)

Jednocześnie przypominamy, że proponując wręczenie łapówki muszą Państwo liczyć się z tym, że takie działanie zostanie zgłoszone organom ścigania i mogą Państwo zostać uznani za sprawcę przestępstwa.

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy zobowiązani są do zgłaszania wszelkich przypadków skierowania do nich propozycji korupcyjnych przez pacjentów lub inne osoby.

Dostępność