Skip to content

MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Małopolski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy –
Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

O Nas

System Zarządzania Jakością

Mając na względzie rzetelność w wypełnianiu zadań statutowych oraz dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości świadczeń medycznych wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Polityka jakości

Podstawowym celem Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy jest wielokierunkowa działalność służąca ochronie zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz diagnostyka i orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych.

Określony na wstępie cel osiągany jest poprzez realizację zadań statutowych, w tym: udzielanie świadczeń profilaktycznych, orzeczniczych i konsultacyjnych w dziedzinie medycyny pracy i chorób zawodowych oraz badania diagnostyczne. Mając na względzie rzetelność w wypełnianiu zadań statutowych oraz dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości świadczeń medycznych, Dyrekcja zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu jakości. 

Równocześnie określa się strategiczne cele jakości:

  • zapewnienie obsługi fachowej, terminowej, miłej
  • zapewnienie sprawnej organizacji procesu obsługi pacjenta
  • zapewnienie wysokiej jakości badań diagnostycznych.

Polityka jakości realizowana jest poprzez:

  • zaangażowanie Dyrekcji MOMP w sprawy jakości usług
  • zapewnienie wysokiej jakości zasobów ludzkich
  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
  • skuteczne planowanie i zarządzanie procesami
  • stosowanie materiałów i sprzętu wysokiej, sprawdzonej jakości i pochodzącego od dostawców sprawdzonych i ocenionych
  • komunikację z pacjentami w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań, badanie satysfakcji pacjenta z wykonanej usługi.

Ciągłe doskonalenie działań jest dla nas priorytetem i wszyscy jesteśmy w nie zaangażowani.

Wszyscy też ponosimy odpowiedzialność za jakość i efekty naszej pracy oraz zobowiązani jesteśmy do spełnienia wymagań i przestrzegania uregulowań ustanowionego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.

Dostępność