Skip to content

Oferty pracy

OFERTA PRACY

 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zatrudni:

ARCHIWISTĘ

WYMAGANIA: 

  1. wykształcenie co najmniej średnie,
  2. doświadczenie na podobnym stanowisku,
  3. biegła znajomość narzędzi pakietu Office,
  4. bardzo dobra organizacja pracy, skuteczność i konsekwencja w realizacji zadań,
  5. umiejętność pracy pod presją czasu,
  6. umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy, 31-504 Kraków ul. Zygmunta Augusta 1 lub

email:momp@momp.malopolska.pl do dnia 31.12.2021 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Archiwisty ogłoszonego 12 listopada 2021 r. i prowadzonego przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/ana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dostępność