Skip to content

Oferty pracy

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zatrudni: KONSERWATORA

WYMAGANIA:

  1.  wykształcenie co najmniej zawodowe,
  2. uprawnienia SEP do 1 kV,
  3. umiejętność utrzymywania sprawności technicznej urządzeń i instalacji budynku,
  4. umiejętność przeprowadzania drobnych prac konserwatorski urządzeń i instalacji budynku,
  5. bardzo dobra organizacja pracy, skuteczność i konsekwencja w realizacji zadań,
  6. umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy, 31-504 Kraków ul. Zygmunta Augusta 1 lub

email:momp@momp.malopolska.pl do dnia 31.08.2019 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Konserwatora ogłoszonego 29 lipca 2019 r. i prowadzonego przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/ana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dostępność