Skip to content
Pliki do pobrania

Materiały do pobrania

 1. Wzór umowy na badania profilaktyczne
 2. Proponowany wzór skierowania na badanie odwoławcze
 3. Proponowany wzór skierowania na badanie konsultacyjne
 4. Wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 5. Skierowanie na badania uczniów
 6. Skierowanie na badania uczniów – kierowców
 7. Wykaz świadczeniodawców wykonujących bezpłatne badania dla uczniów i studentów w 2023 roku
 8. WYKAZ JEDNOSTEK WYKONUJĄCYCH BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, UCZNIÓW TYCH SZKÓŁ ORAZ KANDYDATÓW NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY LUB SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W OPARCIU O ART.75 UST.1 PKT.7 I 8 USTAWY Z DNIA 05 STYCZNIA 2011 ROKU O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI W 2023 ROKU
 9. Wzór skierowania na badanie sanitarno – epidemiologiczne (komercyjne)
 10. Wzór wniosku na badanie sanitarno – epidemiologiczne na życzenie pacjenta
 11. Wzór wniosku o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną
 12. Druk zgłoszeniowy dla lekarza
 13. Druk zgłoszeniowy dla pielęgniarki
 14. Druk zgłoszeniowy dla psychologa
 15. Proponowany wzór pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej
 16. Proponowany wzór pisemnego wniosku o udostępnienie zdjęć RTG na kliszy
 17. Karta Konsultacyjna Neurologiczna
 18. Karta Konsultacyjna Diabetologiczna
 19. Wniosek o ponowne badanie lekarskie
 20. Wzór orzeczenia lekarskiego wydanego w związku z art.39j ust. 5 i art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Dostępność