Skip to content

Usługi Komercyjne

POMOC PSYCHOLOGICZN

  • Pomocy psychologiczna polega na profesjonalnym zdiagnozowaniu problemu, udzieleniu wsparcia, oraz wskazaniu kierunku rozwiązania trudnej sytuacji. Celem pomocy psychologicznej są działania nastawione na rozwój cech, które sprzyjają kształtowaniu i zachowaniu zdrowia. Pomoc psychologiczna składa się z kilku etapów:

    • diagnoza problemu – identyfikacja trudności, określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem
    • psychoedukacja – poszukiwanie i nauka nowych sposobów rozwiązania trudności, udzielenie wskazówek, rad i podpowiedzi odnośnie możliwości rozwiązania trudnej sytuacji
    • wsparcie we wprowadzanych zmianach. [szczegóły]
Dostępność