Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe, które organizowane jest wspólnie z Małopolskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Spotkanie rozpocznie się w dniu 19 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Zygmunta Augusta 1.

Tematem spotkania będą:

  1. Narażenie na czynniki biologiczne w środowisku pracy wśród personelu medycznego:
   • szacowanie ryzyka,
   • czynniki rakotwórcze grupy 3 i 4
   • postępowanie poekspozycyjne
    lek. Ewa Noga
  2. Odniesienie do Ogólnopolskich Dni Medycyny Pracy, Szczecin 2019 – przekazanie najistotniejszych informacji
   lek. Małgorzata Ratka
  3. Zasady przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców w świetle znowelizowanych aktów prawnych
   lek. Monika Mazur
  4. Zasady wykonywania badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów w oparciu o aktualne przepisy prawne
   lek. Ewa Noga