Skip to content
Przetarg MOMP DAT.PN.10.2020

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”

 

Ogłoszenie o przetargu: DAT.PN.10.2020, numer sprawy: DAT.21.4.2020

Plik do pobrania: Ogłoszenie przetargu DAT.PN.10.2020

MOMP SIWZ Elewacja.

Plik do pobrania: SIWZ DAT.PN.10.2020

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Plik do pobrania: Formularz oferty DAT.PN.10.2020 (wersja .pdf) / Formularz oferty DAT.PN.10.2020 (wersja .docx)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 PZP

Plik do pobrania: Oświadczenie DAT.PN.10.2020 (wersja .pdf) / Oświadczenie DAT.PN.10.2020 (wersja .docx)

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Plik do pobrania: Wzór umowy DAT.PN.10.2020

Załącznik nr 4 – Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z Pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z dnia 29.10.2020 r. znak ZR-I.5142.206.2020.MFO

Plik do pobrania: PFU DAT.PN.10.2020

Informacja z art 8a ust 5 PZP

Plik do pobrania: Informacja

Informacja z otwarcia ofert

Plik do pobrania: Informacja z otwarcia ofert DAT.PN.10.2020

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Plik do pobrania: Oświadczenie o grupie kapitałowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty DAT.PN.10.2020

Dostępność