Skip to content
Przetarg MOMP DAT.PN.9.2020

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta 1”

 

Ogłoszenie o przetargu: DAT.PN.9.2020, numer sprawy: DAT.21.2.202

Plik do pobrania: Ogłoszenie przetargu DAT.PN.9.2020

MOMP SIWZ Elewacja.

Plik do pobrania: SIWZ DAT.PN.9.2020

Zmiana w  SIWZ Elewacja 20.11.2020r.

Plik do pobrania: Zmiana w SIWZ DAT.PN.9.2020

Umowa Elewacja

Plik do pobrania: Umowa DAT.PN.9.2020

PFU program funkcjonalno-użytkowy

Plik do pobrania: PFU DAT.PN.9.2020

Załącznik nr 1 Formularz

Plik do pobrania: Załącznik 1 DAT.PN.9.2020

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Plik do pobrania: Załącznik 2 DAT.PN.9.2020

Informacja z art 8a ust 5 PZP

Plik do pobrania: Informacja

Informacja z otwarcia ofert

Plik do pobrania: Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności /braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Plik do pobrania: Oświadczenie

Informacja o unieważnieniu przetargu DAT.PN.9.2020

Plik do pobrania: Informacja o unieważnieniu przetargu

Dostępność