Skip to content
Przetarg MOMP DAT.TP.1.2021

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie – II postępowanie”

 

Ogłoszenie o przetargu: DAT.TP.1.2021, numer sprawy: DAT.21.1.2021

Plik do pobrania: Ogłoszenie przetargu DAT.TP.1.2021

MOMP SIWZ termomodernizacja

Plik do pobrania: SWZ DAT.TP.1.2021

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Plik do pobrania: Załączniki 1, 2, 11, 12 DAT.TP.1.2021

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Plik do pobrania: Załącznik 3 DAT.TP.1.2021

Załącznik nr 4 PFU program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami

Plik do pobrania: Załącznik 4 DAT.TP.1.2021

Załącznik nr 5 Audyt budynku

Plik do pobrania: Załącznik 5 DAT.TP.1.2021

Załącznik nr 6 Wniosek do RDOŚ

Plik do pobrania: Załącznik 6 DAT.TP.1.2021

Załącznik nr 7 Decyzja ULICP

Plik do pobrania: Załącznik 7 DAT.TP.1.2021

Załącznik nr 8 Deklaracja RDOŚ

Plik do pobrania: Załącznik 8 DAT.TP.1.2021

Załącznik nr 9 Deklaracja Natura 2000

Plik do pobrania: Załącznik 9 DAT.TP.1.2021

Załącznik nr 10 Konserwator – wniosek i opinia

Plik do pobrania: Załącznik 10 DAT.TP.1.2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DAT.TP.1.2021

Plik do pobrania: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o otwarciu ofert DAT.TP.1.2021

Plik do pobrania: Informacja o ofertach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty DAT.TP.1.2021

Dostępność