Skip to content
Konkurs DAT.K 1.2017A
KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY DAT.K1.2017A NA BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I WYŻSZYCH, UCZNIÓW TYCH SZKÓŁ ORAZ STUDENTÓW I UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH, KTÓRZY W TRAKCIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU LUB STUDIÓW SĄ NARAŻENI NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH, UCIĄŻLIWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA

 

Ogłoszenie konkursu uzupełniającego DAT.K 1.2017A

Plik do pobrania: Ogłoszenie konkursu uzupełniającego DAT.K 1.2017A

Warunki uzupełniającego konkursu ofert DAT.K 1.2017A

Plik do pobrania: Warunki uzupełniającego konkursu ofert DAT.K 1.2017A

Załącznik w wersji WORD do konkursu uzupełniającego DAT.K 1.2017A

Plik do pobrania: Załączniki w wersji WORD do konkursu uzupełniającego DAT.K 1.2017A

Informacja z otwarcia ofert DAT.K 1.2017A

Plik do pobrania: Informacja z otwarcia ofert DAT.K 1.2017A

Wybór oferentów i podział zadań konkursu ofert DAT.K 1.2017A

Plik do pobrania: Wybór oferentów i podział zadań konkursu ofert DAT.K 1.2017A

Komunikat

Plik do pobrania:  Komunikat

Dostępność