Skip to content
Konkurs DAT.K 1.2017B
KONKURS UZUPEŁNIAJĄCY DAT.K1.2017B NA BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I WYŻSZYCH, UCZNIÓW TYCH SZKÓŁ ORAZ STUDENTÓW I UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH, KTÓRZY W TRAKCIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU LUB STUDIÓW SĄ NARAŻENI NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH, UCIĄŻLIWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA

Ogłoszenie konkursu uzupełniającego DAT.K 1.2017B

Plik do pobrania: Ogłoszenie konkursu uzupełniającego DAT.K 1.2017B

Warunki uzupełniającego konkursu ofert DAT.K 1.2017B

Plik do pobrania: Warunki uzupełniającego konkursu ofert DAT.K 1.2017B

Załącznik w wersji WORD do konkursu uzupełniającego DAT.K 1.2017B

Plik do pobrania: Załączniki w wersji WORD do konkursu uzupełniającego DAT.K 1.2017B

Informacja z otwarcia ofert DAT.K 1.2017B

Plik do pobrania: Informacja z otwarcia ofert DAT.K 1.2017B

Wybór oferentów i podział zadań konkursu ofert DAT.K 1.2017B

Plik do pobrania: Wybór oferentów i podział zadań konkursu ofert DAT.K 1.2017B

Dostępność