Skip to content
Konkurs DAT.K-2A.2018
Konkurs uzupełniający ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy z zakresu medycyny pracy – badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich, (Dz. U. z 2014 poz. 1184 ze zm.) oraz art.5 ust.1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz1317, z późn. zm.), zakończone wydaniem orzeczenia wg wzoru ustalonego wyżej wymienionym rozporządzeniem: znak sprawy DAT.K-2A.2018.

 

Ogłoszenie konkursu DAT.K-2A.2018

Plik do pobrania: Ogłoszenie konkursu DAT.K-2A.2018

Warunki konkursu DAT.K-2A.2018

Plik do pobrania: Warunki konkursu DAT.K-2A.2018

Załączniki w wersji WORD do konkursu DAT.K-2A.2018

Plik do pobrania: Załączniki w wersji WORD do konkursu DAT.K-2A.2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert DAT.K-2A.2018

Plik do pobrania: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert DAT.K-2A.2018

Dostępność