Skip to content
Konkurs DAT.K 1.2016
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I WYŻSZYCH, UCZNIÓW TYCH SZKÓŁ ORAZ STUDENTÓW – DAT.K 1.2016

 

Ogłoszenie o konkursie DAT.K 1.2016

Plik do pobrania: Ogłoszenie konkursu DAT.K 1.2016

Warunki konkursu DAT.K 1.2016

Plik do pobrania: Warunki konkursu uczniowie DAT.K 1.2016A

Załącznik DAT.K 1.2016

Plik do pobrania: Załączniki w wersji WORD do konkursu DAT.K 1.2016A

Zmodyfikowany Załącznik 4A

Plik do pobrania: Zmodyfikowany Załącznik 4A

Uwaga: Wszystkie oferty wysłane dotychczas zachowują ważność i biorą udział w konkursie na ogłoszonych zasadach.

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty 1 i 2/2016

  1. link: http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=12544
  2. link: http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=12584

Informacja z otwarcia ofert DAT K 1.2016

Plik do pobrania: Protokół z otwarcia ofert DAT K 1.2016

Informacja o wyborze wykonawców DAT  K 1.2016

Plik do pobrania: Wybór oferentów – konkurs DAT K 1.2016

 

Wykaz świadczeniodawców wykonujących bezpłatne badania uczniów i studentów w 2016 roku
Plik do pobrania: Wykaz świadczeniodawców wykonujących bezpłatne badania dla uczniów i studentów w 2016 roku
Instrukcja obsługi programu – „Uczniowie – instalacja, konfiguracja”
Plik do pobrania: Instrukcja obsługi programu – Uczniowie – instalacja, konfiguracja
Dostępność