Skip to content
MOMP.DAT.PN.1.2019

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie, ul. Zygmunta Augusta 1 zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Wynajem gabinetów lekarskich z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej (preferowana) lub innej nie kolidującej z działalnością Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy”; znak sprawy: MOMP.DAT.PN.1.2019

 

Ogłoszenie przetargu MOMP.DAT.PN.1.2019

Plik do pobrania: Ogłoszenie przetargu MOMP.DAT.PN.1.2019

Specyfikacja istotnych warunków przetargu MOMP.DAT.PN.1.2019

Plik do pobrania: SIWP MOMP.DAT.PN.1.2019

Załączniki w wersji WORD do przetargu MOMP.DAT.PN.1.2019

Plik do pobrania: Załączniki w wersji WORD do przetargu MOMP.DAT.PN.1.2019

Ogłoszenie o wyborze najemców

Plik do pobrania: Ogłoszenie o wyborze najemców

Dostępność