Skip to content
Przetarg MOMP.DAT.PN.01.2018
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy. Znak sprawy: MOMP.DAT.PN.01.2018

 

Ogłoszenie unieważnienia postępowania MOMP.DAT.PN.01.2018

Plik do pobrania: Ogłoszenie o unieważnieniu MOMP.DAT.PN.01.2018

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego MOMP.DAT.PN.01.2018

Plik do pobrania: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego MOMP.DAT.PN.01.2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Plik do pobrania: SIWZ MOMP.DAT.PN.01.2018

Plik do pobrania: Program Funkcjonalno-Użytkowy

Plik do pobrania: Audyt budynku

Plik do pobrania: Dokumentacja dodatkowa

Załączniki w wersji Word do przetargu nieograniczonego MOMP.DAT.PN.01.2018

Plik do pobrania: Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Plik do pobrania: Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Plik do pobrania: Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Plik do pobrania: Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Plik do pobrania: Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Plik do pobrania: Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia podwykonawcy

Plik do pobrania: Załącznik nr 7 – Wzór wykazu osób skierowanych do wykonania dokumentacji projektowej

Plik do pobrania: Załącznik nr 8 – Wzór wykazu wykonanych usług/robót budowlanych

Dostępność