Funkcjonalność łącza została przywrócona.

Usługa “Uczniowie” działa.