Funkcjonalność łącza została przywrócona.

Usługa „Uczniowie” działa.