Skip to content

Usługi Komercyjne

Oferta skierowana jest do osób, które chcą lepiej poznać swoje możliwości, zainteresowania i predyspozycje zawodowe:

  • młodzież planująca dalszą edukację
  • studenci myślący o zmianie lub podjęciu nowego kierunku studiów
  • osoby pracujące zastanawiające się nad przekwalifikowaniem, zmianą miejsca pracy
  • wszystkie inne osoby zainteresowane tym na ile posiadane prze nich predyspozycje, zainteresowania, talenty są zgodne z wybraną ścieżką zawodową.

Konsultacje z zakresu poradnictwa zawodowego obejmują 2 spotkania z psychologiem. [szczegóły]

Dostępność