Skip to content

Dla Pacjentów

Konferencja Irlandzkiego Towarzystwa Medycyny Pracy – Kraków, 21-22.09.2018 r.

Konferencja Irlandzkiego Towarzystwa Medycyny Pracy – Kraków, 21-22.09.2018 r.

W dniach 21-22.09.2018 r. odbyła się w Krakowie Konferencja Irlandzkiego Towarzystwa Medycyny Pracy (Irish Society of Occupational Medicine – ISOM).

W konferencji aktywny udział wziął Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy. Uczestnicy odwiedzili Hutę Arcelor Mittal zapoznając się ze szczególnymi warunkami pracy na walcowni gorącej i walcowni zimnej oraz z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w procesie produkcji stali.

Konferencję prowadził Dr Teck Leong Tai – President of ISOM.

Dr Basma Hasan – Professional Development Manager Department of Employment Affair and Social Protetion zaprezentowała temat „Social Security and Occupational Practice in Irland. Wykład na temat „Coal-worker’s Pneumoconiosis – Polish Experience” wygłosiła Dr n. med. Renata Złotkowska – Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu natomiast wykład pt. „Occupational Health Practice in Poland” przedstawiła lek. Krystyna Jasińska-Kolawa  Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy. W Konferencji udział wzięło ok. 30 lekarzy medycyny pracy z Irlandii.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z Konferencji oraz filmy obrazujące proces produkcji stali w Hucie Arcelor Mittal.

Wizyta w hucieWizyta w hucieWizyta w hucie

Filmy (otwierane w nowym oknie/nowej karcie):

Walcownia gorąca

Narodziny stali

How steel is made

Dostępność