Skip to content
ZAPROSZENIE

 

 

Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy zaprasza serdecznie na spotkanie naukowe, które odbędzie się w dniu 28.10.2023 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Zygmunta Augusta 1 w Krakowie.

Tematy wykładów:

1) Dni Medycyny Pracy w Łodzi – przedstawienie najważniejszych zagadnień.

– lek. Małgorzata Ratka

2) Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli – podstawy prawne, zasady orzecznictwa lekarskiego, przedstawienie przypadku.

– lek. Arkadiusz Modła

3) Dodatkowe zadania lekarza medycyny pracy związane ze sprawowaniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi:

  • Wypadek w pracy, rola lekarza medycyny pracy w postępowaniu powypadkowym
  • Zasady przeprowadzania wizytacji stanowisk pracy
  • Udział lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w komisjach BHP
  • Udział lekarza medycyny pracy w komisji kontroli zakażeń szpitalnych
  • Zasady oceny ryzyka zawodowego
  • Narażenie na promieniowanie jonizujące

Prezentacja przypadku kierowcy.

– lek. Agnieszka Byś

Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
lek. Ewa Noga

Dostępność