Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zaprasza lekarzy na Kurs medyczny pt. „Zaburzenia głosu i słuchu – nowe możliwości i metody leczenia oraz ich znaczenie w działalności lekarza medycyny pracy – ujęcie teoretyczne, aspekty praktyczne i pokazy badań” który odbędzie się 12 czerwca 2019 r.

Zaproszenie dostępne do pobrania: Zaproszenie