Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Zarządzanie czasem pracy”

które odbędzie się 26.03.2019 r. o godz. 13:30

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki