Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Najczęstsze choroby nowotworowe pochodzenia zawodowego – epidemiologia, rozpoznawanie”,

które odbędzie się 26.02.2019 r. o godz. 13:00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki