Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zaprasza pielęgniarki na szkolenie pt.:

„Najczęstsze czynniki rakotwórcze wywołujące nowotwory skóry w środowisku zawodowym- profilaktyka”,

które odbędzie się 29.01.2019r o godz. 13:00

Informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce: Pielęgniarki